Päevakava

Meie lasteaia päevakava

Kinnitatud direktori 01. septembri 2021 käskkirjaga nr 7

7:00 – 8:30

Laste kogunemine, vestlused vanematega, mängud, individuaalne tegevus, valiktegevus

8:30 – 9:00

Hommikusöök

9:00 – 11:00

Õppetegevused
9:00 – 10:30 Sõimerühmad
9:00 – 11:00 Aiarühmad

10:30 – 12:15

Mängud õues, jalutuskäigud
10:30 – 11:55 Sõimerühmad
11:00 – 12:15 Aiarühmad

12:15 – 13:00

Lõunasöök
12:15 – 12:45 Sõimerühmad
12:30 – 13:00 Aiarühmad

12.45 – 15:00

Ettevalmistus uinakuks, uinak, puhkeaeg
12.45 – 15.00 Sõimerühmad
13.00 – 15.00 Aiarühmad

15:00 – 16:00

Mängud individuaalne tegevus, valiktegevus, huvitegevus

16:00 – 16:30

Oode

16:30 – 19:00

Mängud toas ja õues, individuaalne tegevus, valiktegevus, huvitegevus, kojuminek