Hoolekogu

Seinapilt

Hoolekogu koossesis 2023/2024 õppeaastal

Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt  iga õppeaasta 30. septembriks. Hoolekogu juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja hoolekogu põhimäärusest.

Laura Järv1. rühma esindajalaurake989@gmail.com
Siret Hendrikson2. rühma esindajapanisiret@gmail.com
Kelly Otsman, esimees3. rühma esindajakelly.otsman@gmail.com
Valli Tibar4. rühma esindajamaiasmokk2@hotmail.com
Eveli Tänav5. rühma esindajatanaveveli@gmail.com
Merike Rahkema6. rühma esindajamerike.rahkema@gmail.com
Mari-Ann Järve7. rühma esindajamariannjarve@gmail.com
Viola Mäemurd, aseesimees8. rühma esindajaviola.maemurd@gmail.com
Siimo Oras9. rühma esindajasiimo.oras@gmail.com
Aive Pihlaõpetajate esindajaapihla@gmail.com
Anu Kirsmanvallavalitsuse esindajaanu.kirsman@kuusalu.ee
Hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal