Rühmad

Lasteaia struktuur

Jussikese lasteaed on 1,5 kuni 7 aastastele lastele

Meie lasteaias on 9 rühma. Tulenevalt looduslähedasest asukohast kannavad rühmad metsloomade, putukate ja lindude nimetusi.

Meie rühmad: Jänesed, Oravad, Pääsukesed, Siilid, Karud, Liblikad, Lepatriinud, Mesilased ja Sipelgad.

Lasteaia nimekirjas on 2024/2025 õppeaastal 162 last – 68 tüdrukut ja 94 poissi.

Rühmad 2024/2025:

 • 2 sõimerühma 1,5 – 3 aastastele lastele
 • 5 lasteaiarühma 3 – 6 aastastele lastele
 • 1 rühm 3 – 4 aastastele
 • 1 rühm 3 – 5 aastastele
 • 1 rühm 4 – 5 aastastele
 • 1 rühm 4 – 6 aastastele
 • 1 rühm 5 – 6 aastastele
 • 2 lasteaiarühma 6 – 7 aastastele lastele

Lähemalt meie tegemiste kohta

Rühmade komplekteerimise põhimõte

 • Lapsed võetakse lasteaeda vastu alates 1,5 aastaseks saamisest. Rühmad komplekteeritakse 31. augustiks.
 • Rühmad komplekteeritakse üldjuhul ühevanustest lastest. Samasse rühma paigutatakse lapsed, kes on sündinud aasta jooksul alates 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini.
 • Sega – ja liitrühmi komplekteeritakse juhul, kui ühte vanusegruppi kuuluvaid lapsi ei ole terve rühma jagu.
 • Sobitusrühma moodustamine toimub vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ning haridus- ja teadusministri määrusele.

Rühmade töökorraldus

 • Lasteaias on pikapäeva- ehk valverühmade süsteem. Hommikuti ja õhtuti kogutakse lapsed pikema lahtiolekuajaga rühmadesse.
 • neli rühma töötab lahtiolekuajaga 8.00 – 17.00 – Oravad, Pääsukesed, Liblikad ja Mesilased
 • üks rühm töötab lahtiolekuajaga 7.30 – 18.00 – Karud
 • kolm rühma töötab lahtiolekuajaga 7.00 – 18.00 – Jänesed, Siilid ja Sipelgad
 • üks rühm töötab lahtiolekuajaga 7.00 – 19.00 – Lepatriinud

Juulikuus töötab vallas vajadusel valverühm.

Lasteaia juures tegutseb beebikool ja neli huviringi.