Uute laste vastuvõtt

2024/2025 õppeaastal meie lasteaias üksikud vabad kohad 3 – 4 aastastele lastele.

Lasteaiakoha taotlemise avaldusi saab esitada keskkonnas Spoku või paberkandjal kohapeal.

Lasteaia järjekorda peetakse elektrooniliselt. Lapsevanemal on võimalik  elektroonsest järjekorraregistrist oma lapse paiknemist ja liikumist kohataotlejate järjekorras jälgida. 

Laste vastuvõtmine lasteaeda ja sealt väljaarvamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras. Lasteaiakoha saajate (ka kohata jääjate) informeerimine toimub igal aastal maikuus. Lapsed, kes saavad lasteaiakoha, eemaldatakse järjekorraregistrist lapsevanema poolt jaatava vastuse andmisel.

Laps läheb lasteaeda – soovitused lasteaiaga kohanemiseks

Lapse lasteaeda minek on lapse ja kogu pere elus suure tähtsusega muutus. Selleks, et lapse harjumine lasteaiaga oleks sujuv ja turvaline, on oluline pere ja lasteaia usalduslik koostöö, vastastikune usaldus ja lugupidamine. Koostöö aluseks on pere avatud suhtlemine õpetajatega ning positiivne suhtumine lapse rühmakaaslastesse. Väga oluline on lapsevanemate endi suhtumine lasteaeda. Kui laps tajub, et vanem suhtub lasteaeda hästi, siis loob see lapsele kindlustunde.

KODUNE ETTEVALMISTUS

 • Tähtis on, et lapsevanem teeb ise enda jaoks selgeks, mis põhjusel laps lasteaeda läheb. Mida vähem on ärevust vanemal, seda vähem on seda ka lapsel. Vanema liigne muretsemine võib kujuneda probleemiks hoolimata sellest, et lapsel endal on lasteaias enamasti hea olla. Lapsed tajuvad väga hästi vanemate hoiakuid ja emotsioone.
 • Tutvuge lasteaia kodulehega.
 • Vestelge lapsega lasteaiast ja seda alati positiivses sõnastuses (vaadake lasteaia teemalisi pildiraamatuid, mängige lasteaeda).
 • Harjutage last juba kodus lasteaia päevakavaga, mille leiate meie kodulehelt.
 • Tulge enne harjutusperioodi algust lasteaiahoone ja õuealaga tutvuma, jalutage koos lasteaia ümbruses, laske lapsel uurida, avastada ja mängida.
 • Tulge tutvuma õpetajatega.
 • Võõrutage laps rinnast, lutist, lutipudelist.
 • Õpetage laps tassist jooma ja lusikaga sööma.
 • Harjutage lapsega iseseisvat riietumist – hea kui ta oskab ennast juba lahti riietada ja täiskasvanu abiga riidesse panna.
 • Harjutage lapsega iseseisvalt käte ja näo pesemist ning kuivatamist.
 • Harjutage laps potil käima.
 • Võimaldage lapsel suhelda ja mängida eakaaslastega.
 • Harjutage peale mängu mänguasjade ära panemist.
 • Tutvuge lasteaia kodukorraga, mille leiate meie kodulehelt.

LASTEAIAGA KOHANEMINE

 • Lasteaed on toeks nii lapsele kui vanemale – mida koostööaltim on vanem, seda paremini oskab tuge pakkuda ka õpetaja.
 • Lapse lasteaeda tulles ootame liituma eLasteaiaga ELIIS. Vajadusel saab rühmaõpetaja juhendada, kuidas seda keskkonda kasutada.
 • Esimesel lasteaiapäeval sõimerühmade uusi lapsi ei toitlustata. Järgnevate päevade osas leppige kokku õpetajatega.
 • Varuge lapse lasteaiaga kohanemise perioodiks aega. Esimesed päevad on  laps rühmas koos vanemaga. Järgnevad lasteaiapäevad võiksid olla lühikesed, alustades paarist tunnist kuni lõunani. Edasi lõunauinak ja alles seejärel pikemalt. Iga laps kohaneb lasteaiaga erinevalt – sõltub lapse vanusest, varasematest kogemustest ja pere elukorraldusest. Harjutamise osas annavad head nõu õpetajad. Leppige õpetajatega kokku, kuidas harjutamine võiks toimuda, kuidas oleks just teie lapsele kõige sobivam.
 • Oluline on, et lapsest lahkumine ei veniks pikale. Öelge lapsele, et lähete mõneks ajaks tööle/poodi ja millal tagasi tulete. Pidage oma lubadustest kinni.
 • Soovitav on vestelda õpetajatega pere tavadest ja kasvatuspõhimõtetest, lapse individuaalsetest iseärasustest, ootustest lasteaiale ja muust lapsele olulisest, mis aitaks tema kohanemisele kaasa. Lapsevanem saab küsimustiku, mille palume täita ja tagastada rühma.
 • Kõik lapsed tunnevad end alguses üksi jäetuna. Nutu pärast ei tohiks karta, see on enda tunnete väljendamine nagu naergi. Säilitage ise seejuures positiivne ja rahulik meeleolu.
 • Arutage ja jagage julgelt õpetajatega lapse kohanemise edusamme ja raskusi
 • Kui laps on juba lasteaiaga kohanenud ning lasteaiarütmiga harjunud, soovitame teha lapsele nädalas lisapuhkepäevi ja jälgida, et lasteaiapäev ei oleks pikem kui 8 tundi.
 • Kui laps jääb haigeks, siis ravige laps täiesti terveks ja alles siis tooge ta uuesti lasteaeda. Nii on lapse organism tugevam ja uutele haigustele vähem vastuvõtlikum.
 • Pärast lasteaia päeva võib laps olla jonnakas, tujukas või väsinud. Varuge ja võtke aega, mis kuulub vaid lapsele. Ta on olnud ilma vanemata ja vajab nüüd aega läheduse ja turvatunde taastamiseks.

LASTEAEDA KAASA

 • Kaisukas – kaasas võiks olla üks kaisukas, mis loob lapsele turvatunde
 • Riietus – vaadake lasteaia kodukorrast, mille leiate meie kodulehelt
 • Pabertaskurätikud
 • Kamm/hari (vastavalt juustele)

Lasteaeda minek on lapse jaoks suur elumuutus. Lasteaed ja kodu on lapse jaoks täiesti erinevad kohad, mistõttu võib ette tulla probleeme, mida kodus esinenud ei ole. Küsimuste korral pöörduge julgelt oma rühma õpetajate poole.

TOREDAID JA MÄNGULISI LASTEAIA-AASTAID!